PRZYGOTUJ SIĘ DO PRAC KLASOWYCH I SPRAWDZIANÓW

 

KLASA I GIMNAZJUM

PODSTAWY GEOGRAFII - SKALA, WSPÓŁRZĘDNE ... RUCHY ZIEMI, SFERY ZIEMI (ATMOSFERA, LITOSFERA, BIOSFERA, PEDOSFERA)

 
KLASA II GIMNAZJUM

AFRYKA, AMERYKA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA, 
AUSTRALIA Z OCEANIĄ, OBSZARY OKOŁOBIEGUNOWE, AZJA

 
KLASA III GIMNAZJUM

EUROPA I POLSKA