PRZYGOTUJ SIĘ DO PRAC KLASOWYCH I SPRAWDZIANÓW

 

KLASA I GIMNAZJUM

 

PODSTAWY GEOGRAFII
 skala, współrzędne, poziomice, plan, mapa:

- skala, mapa ... 


- współrzędne geograficzne

 

ruch obiegowy i obrotowy Ziemi

 

SFERY ZIEMI
atmosfera:
- diagramy klimatyczne
litosfera
pedosfera i biosfera