Diagramy klimatyczne - zadania

 

  1. Przeanalizuj diagram i wykonaj poniższe polecenia:.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


a)             Odczytaj wartość temperatury powietrza w miesiącach:

          marzec - ............................  czerwiec - ............................              październik - ............................

b)             Oblicz średnią temperaturę powietrza w miesiącach luty, marzec, kwiecień.

c)             Oblicz roczną amplitudę temperatury powietrza.

d)             Oblicz sumę opadów atmosferycznych, jaka spadła w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj.

e)             Uzupełnij zdania:

Najniższą temperaturę zanotowano w miesiącu ............................... zaś najwyższą w ............................. Temperaturę powyżej zera zanotowano w (podaj ilość) ............. miesiącach. Opady niższe niż 10 mm zanotowano w .................................................................................. (podaj nazwy miesięcy) Najwyższe opady zanotowano w ............................. (podaj nazwę pory roku).

f)              Podaj trzy cechy klimatu zobrazowanego na powyższym diagramie klimatycznym.

-         ..............................................................

-         ..............................................................

-         ..............................................................

 

 

 

 

  1. Przeanalizuj diagram klimatyczny, a następnie wskaż który wniosek dotyczący klimatu Szanghaju jest prawdziwy.

 

 

 

 

 

 

 A.  Suma opadów w miesiącach X – XII wynosi ok. 230 mm

B.   Roczna amplituda temperatur powietrza wynosi ok. 240C

C.  Rozkład opadów w ciągu całego roku jest równomierny

D.  Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 250C