PRZYGOTUJ SIĘ DO PRAC KLASOWYCH I SPRAWDZIANÓW

 

KLASA III GIMNAZJUM 

 

EUROPA
środowisko przyrodnicze 

 

ludność Europy i kraje - część I

 

POLSKA
środowisko przyrodnicze
 (położenie, geologia, ukształtowanie powierzchni, klimat)

 

środowisko przyrodnicze 
(wody, gleby, Morze Bałtyckie, świat roślin i zwierząt)

 

środowisko przyrodnicze
- przegląd krain geograficznych Polski

 

ludność i procesy urbanizacyjne

 

przemysł i rolnictwo

 

usługi