PRZYGOTUJ SIĘ DO PRAC KLASOWYCH I SPRAWDZIANÓW

 

KLASA II GIMNAZJUM

AFRYKA
środowisko przyrodnicze

 

ludność, gospodarka i kraje

 

 

AMERYKA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA
środowisko przyrodnicze

 ludność, gospodarka i kraje

 

 

 

 

 

AUSTRALIA I OBSZARY OKOŁOBIEGUNOWE
środowisko przyrodnicze, ludność, gospodarka 

      

 

AZJA
środowisko przyrodnicze

 

 kraje Azji

 

 


ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE 
KRAJÓW I KONTYNENTÓW

LUDNOŚĆ I KRAJE KONTYNENTÓW