ŚRODOWISKO KONTYNENTÓW I KRAJÓW

 

1.      Na mapie zaznaczono punkty skrajne Ameryki Południowej i ich współrzędne geograficzne.

 

 

 

Oblicz:

a)     rozciągłość południkową kontynentu w stopniach

b)     rozciągłość równoleżnikową kontynentu w stopniach

 

 

2.      Na wycinku siatki kartograficznej zaznaczono miasta Eurazji. Przeanalizuj mapę i wykonaj poniższe polecenia.

 

 

a)     Wskaż miasto, w którym najwcześniej mieszkańcy będą witać Nowy Rok.

b)     Wskaż miasta, pomiędzy którymi różnica czasu słonecznego jest największa. Oblicz ją.

c)     Oblicz, która godzinę będą wskazywać zegarki w

·         Londynie

·         Hanoi

jeżeli mieszkańcy Baku mają na swoich zegarkach godzinę 21.35

 

 

3.      Długość Wisły wynosi 1047km. Jaką długość będzie miała ta rzeka na mapie w skali 1:40000?

 

4.      Najwyższy szczyt świata Mount Everest ma wysokość 8848 m.n.p.m. Najgłębszy rów oceaniczny ma 10022 metr głębokości. Oblicz  deniwelacje terenu (różnice wysokości) w obrębie naszego globu.

 

5.      Najwyższy wulkan na Ziemi Mauna Kea wznosi się na wysokość 4205 m.n.p.m. Oblicz, jaka jest jego całkowita wysokość od podnóża, które znajduje się na dnie oceanu.

 

6.      Uzupełnij brakujące nazwy pięter roślinnych występujących w górach. Wyjaśnij, jaka roślinność kryje się pod nazwa każdego pietra.

 

 

7.      Turyści zdobyli najwyższy szczyt Europy Mont Blanc o wysokości 4807 m.n.p.m. Na szczycie termometry wskazały –200C. Jaką temperaturę wskazują termometry w tym czasie w bazie turystów położonej na wysokości 2500 m.n.p.m.?

 

8.      Do podanych nazw gleb dopasuj występującą na nich naturalną formację roślinną.(wybierz nazwy z poniższego zestawienia)

 

formacja roślinna: lasy równikowe, torfowiska, pustynie, sawanna, lasy liściaste, lasy iglaste, stepy, makia śródziemnomorska, mchy i porosty

 

czarnoziemy - ................................                         szaroziemy - ................................

brunatne i płowe- ...........................                         laterytowe - .................................

bielicowe - ....................................                          cynamonowe (brązowe) - ............

żółtoziemy i czerwonoziemy - ......                                    gleby tundry  - .............................

gleby bagienne - ............................

 

9.      Przyjrzyj się uważnie zamieszczonemu poniżej diagramowi klimatycznemu jednej z miejscowości świata i wykonaj zadania.

 

 

a)     wymień miesiące, w których temperatury są niższe niż 200C?

b)      wymień miesiące, w których  opady są wyższe niż 20mm

c)     oblicz roczną amplitudę temperatury powietrza

d)     oblicz średnią temperaturę powietrza z miesięcy II, III, IV

e)     oblicz sumę opadów w miesiącach VIII, IX, X

f)       podaj dwie cechy tego klimatu

 

10. Zawody w łucznictwie rozpoczynają się w Warszawie (510N, 210E) we wtorek o godzinie 1700. Drużyna z Nowego Jorku (400N, 740W) wylatuje samolotem we wtorek o godzinie 600 czasu amerykańskiego. Lot samolotem będzie trwał 6 godzin. Zaznacz na rysunku oba miasta i oblicz, o której godzinie dolecą do Polski i czy zdążą na rozpoczynający się turniej

 

 

 

11. Na poniższej mapie wykreśl

dorzecze Wisły. Literą A zaznacz

dwa dowolne dopływy prawe,

zaś literą B dwa dowolne

dopływy lewe.

 

 

 

 

 

 

12. Zasolenie Morza Martwego wynosi 260 0/00. Oznacza to, że w każdym litrze wody tego morza znajduje się:

a)     26 dag soli

b)     2600 g soli

c)     26 gram soli

d)     2,6 dag soli