Uczeń potrafi...

 

 

 

Na pytanie o "azjatyckie tygrysy" co niektórzy uczniowie odpowiadali, że są to:

- "Gatunki tygrysów występujące tylko w Azji",

- "Wysokie budynki odporne na wstrząsy spowodowane przez ruchy płyt tektonicznych",

- "Domy w paski",

- "Takie zwierzęta, które są bardzo groźne, a nawet groźniejsze od tych innych różniących się od tego. Zamieszkują one wyłącznie azjatycką część Azji".

Wybrzeże fiordowe ma dużo wejść wody w ląd.

Wybrzeże mierzejowe to:

- wybrzeże z cypelkiem

- zatoka z małym ujściem

W Pradze suma opadów rocznych jest mniejsza niż w Londynie. bo Bóg bardziej pobłogosławił rolnikom angielskim.

Większość Europejczyków wyznaje buddyzm.

Australia leży na półkuli zwrotnikowej i podzwrotnikowej.

Polakiem, który jako pierwszy określił wysokość najwyższego szczytu Australii był Tadeusz Kościuszko.

  Las namorzynowy jest to las, który ma drzewa bardzo ciemne, tak jakby były spalone.

Główne rośliny uprawne Egiptu to ryż, owies i kasza.

 Wiatr halny to wiatr którego nie można się spodziewać

Skrót PKB oznacza Polskie Koleje Bezpieczne