WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE

 

1.      Wartości południków i równoleżników podajemy w stopniach. Najmniejszą wartością równoleżników jest 00 (równik), zaś największą 900 (bieguny). Najmniejszą wartością południków jest 00 (południk 00), zaś największą 1800 (południk 1800).

10 = 60’   (1 stopień = 60 minut)

 

 

 

 

 

 


2.      Długość geograficzna jest to odległość dowolnego miejsca na Ziemi od południka 00. Może być ona wschodnia i zachodnia. Wyznaczamy ją za pomocą południków. Jeżeli wartości południków rosną na prawo (na wschód) mamy długość geograficzną wschodnią (E), jeśli na lewo (na zachód) długość geograficzna zachodnią (W).

 

 

 

 

 

 

 


np.                                                                                              

     

 

 

 

                                         A -       100 długości geograficznej wschodniej     (100E)

                                          B -      200 długości geograficznej zachodniej      (200W)

3.      Szerokość geograficzna jest to odległość dowolnego miejsca na Ziemi od równika (00). Może być ona północna  i południowa. Wyznaczamy ją za pomocą równoleżników. Jeżeli wartości równoleżników rosną do góry (na północ) mamy szerokość geograficzną północną (N), jeśli do dołu (na południe) szerokość geograficzna południową (S).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


np.

 

 

 

 

 

 

 

 

A -      200 szerokości geograficznej północnej   (200N)

B -      100 szerokości geograficznej południowej (100S)

 

 

 

 

4.      Odczytywanie współrzędnych geograficznych

 

1 – 400S, 00 długości geograficznej

2 - 00 szerokości geograficznej 100W,

3 - 300N, 500 W

4 - 100S, 540 E

5 - 230S, 570 W

6 - 380N, 520 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 - 3030’N, 8030’ W

2 - 210S, 830 E

3 - 30020’S, 55040’ E

4 - 100N, 300 E

5 - 42030S, 13030’W

5.      Rozciągłość południkowa jest to rozciągłość kraju, kontynentu... z północy na południe. Do jej obliczenia potrzebne są szerokości geograficzne punktów najdalej wysuniętych na północ i południe.

6.      Rozciągłość równoleżnikowa jest to rozciągłość kraju, kontynentu... ze wschodu na zachód. Do jej obliczenia potrzebne są długości geograficzne punktów najdalej wysuniętych na wschód i zachód.