SKALA

 

1.      Skala mówi nam o tym, ile razy zmniejszamy dany obszar, obiekt itp. np. skala 1:300 informuje nas, że dany obszar Ziemi zmniejszyliśmy 300 razy.

 

2.      Skala 1:30000 oznacza, że każdemu centymetrowi na mapie odpowiada 30000 cm w rzeczywistości (czyli 300m, tj. 0,3km).

 

3.      Mapa w skali 1:4000 jest bardziej dokładna (zawiera więcej szczegółów) niż mapa w skali 1:4000000.

 

4.      Skala 1:300 jest większa od skali 1:30000 ( >  )

 

5.      Rozróżniamy 3 rodzaje skal

 

1:100                                          skala liczbowa

 

1cm – 100 cm                            skala mianowana

 

                                          skala liniowa