POZIOMICE - zadania

 

1.   Na podstawie poniższego rysunku poziomicowego wykonaj następujące zadania:

a)   Narysuj profil hipsometryczny wzdłuż linii profilu

b)  Odczytaj wysokość bezwzględne punktów: A, B, C, D

c)   Oblicz różnice wysokości względnych pomiędzy punktami A i B oraz pomiędzy C i D

d)  Zaznacz obszary położone pomiędzy wysokością od 500 do 600 m.n.p.m.

e)   Wskaż na rysunku stok stromy, stok łagodny, kotlinę oraz wzgórze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2.   Rozpoznaj, czy poniższy rysunek przedstawia:

a)   Wzgórze o stromym stoku zachodnim i łagodnym wschodnim

b)  Wzgórze o stromym stoku wschodnim i łagodnym zachodnim

c)   Kotlinę o stromym stoku zachodnim i łagodnym wschodnim

d)  Kotlinę o stromym stoku wschodnim i łagodnym zachodnim

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.   Wykonaj rysunek poziomicowy góry, której podnóże znajduje się na wysokości 300 m n.p.m., a szczyt osiąga wysokość 1500 m n.p.m. Zbocze zachodnie przedstaw jako łagodne, a wschodnie jako strome. Poziomice narysuj co 200 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wyobraź sobie, że jesteś w grupie turystów chcących zdobyć w/w wzgórze. Oblicz jaką wysokość musicie pokonać od podnóża do szczytu góry.