Diagramy klimatyczne - zapamiętaj

 

  1. Tak wygląda diagram klimatyczny.

 

Linia oznacza rozkład temperatury powietrza

w ciągu roku

 

Słupki oznaczają rozkład opadów deszczu

w ciągu roku

 

 

 

 

 

  1. Aby obliczyć średnią roczną temperaturę powietrza, musimy dodać do siebie wartości wszystkich średnich temperatur miesięcznych, a następnie wynik podzielić przez 12.
  2. Aby obliczyć sumę opadów w ciągu roku, musimy dodać wartości wszystkich opadów miesięcznych.
  3. Aby obliczyć roczną amplitudę temperatury powietrza, musimy od maksymalnej temperatury (czyli temperatury najcieplejszego miesiąca) odjąć temperaturę minimalną (czyli temperatury najchłodniejszego miesiąca).
  4. Jak wykonać diagram klimatyczny, czyli jak sporządzić wykres temperatury powietrza i opadów, mając dane dla danej miejscowości.

Oto poszczególne czynności:

-         rysujemy odcinek, który dzielimy na 12 równych części, odpowiadających poszczególnym miesiącom

-         na obu końcach odcinka rysujemy do góry dwie prostopadłe do niego osie. Oś ze strony lewej będzie wskazywać temperaturę (podpisujemy ją „0C”), zaś oś ze strony prawej sumę opadów (podpisujemy ją „mm”). Jeśli w danych z temperatury pojawią się wartości ujemne, oś oznaczającą temperaturę należy przedłużyć od odcinka do dołu. Obie osie należy podzielić na jednostki, oznaczające wartości temperatur i opadów.

-         nanosimy na wykres słupki (wysokość słupka zależy od ilości opadów w danym miesiącu)

-         nanosimy na wykres za pomocą kropek wartości temperatury dla każdego miesiąca (kropkę stawiamy w połowie szerokości słupka, na odpowiedniej wysokości)